رقص واشنگتن در جدایی جنوب سودان (مقاله)

همه پرسی جدایی جنوب سودان در حالی با کشته و زخمی شدن دهها نفر برگزار شد که مقامات آمریکایی ضمن استقبال تجزیه سودان از ارسال تانک‌ برای تقویت توان نظامی جدایی طلبان خبر دادند.
در مداخله آشکار که نشانگر نیت واقعی آمریکا در قبال سودان است ،باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جدایی مردم جنوب سودان از بخش شمالی را واقعه‌ای تاریخی خواند و از آمادگی کشورش برای کمک به بخش جدایی طلب خبر داد. وی مدعی شد که‌این امر فرصتی برای جشن گرفتن مردم جنوب سودان است.اوباما از آمادگی کشورش برای کمک به گروههای سودانی جهت تجزیه بخش جنوبی سودان خبر داد.بر اساس اسنادی که به تازگی منتشر کرده است، آمریکا در نظر داشته 32 تانک پیشرفته در اختیار شورشیان جنوب سودان قرار دهد تا آنها را از گروهی چریکی به ارتشی کلاسیک در آفریقا تبدیل کند.
کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روند برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی در جنوب سودان را اقدامی تاریخی توصیف کرد. همچنین ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای از برگزاری همه پرسی درباره سرنوشت جنوب سودان استقبال کرد و گفت: برگزاری همه پرسی یک دستاورد واقعی و قابل توجه است. در این میان در شهرک ماکیر در منطقه ابیی میان برخی از اعضای قبیله المسیریه و قبیله دینکا نقوک درگیری مسلحانه درگرفت که طی آن 24نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که به رغم ادعاهای آمریکا مبنی برقراری ثبات در سودان پس از جدایی مناطق جنوبی بحران در این کشور ادامه خواهد داشت و به سایر مناطق گسترش می‌یابد.

/ 0 نظر / 7 بازدید